جواهرات پنهان بلخ، افغانستان را با فهرستی از مکان‌های urbex کاوش کنید. از خرابه‌های باستانی تا هنر خیابانی مدرن، انتخاب دقیق ما شما را از مسیر بی‌نظیر خارج کرده و به قلب این شهر تاریخی می‌برد. شگفتی‌های شهری را کشف کنید. در حوزه واژگانی بلخ نهفته است و اسرار آن را که فقط مردم محلی می دانند، کشف کن.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️