جواهرات پنهان شورتپا، بلخ، افغانستان را با فهرستی از نقاط urbex ما کاوش کنید. از ساختمان‌های متروک گرفته تا خیابان‌های فراموش‌شده، داستان‌های ناگفته این شهر باستانی را کشف کنید. از نظر لغوی، شورتپا ترکیبی بی‌نظیر از تاثیرات ایرانی و ترکی را ارائه می‌کند. در معماری و میراث فرهنگی آن.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️