مزار شریف، بلخ، افغانستان، شهری با تاریخ غنی که قدمت آن به قرن چهارم بازمی‌گردد، دارای انبوهی از نقاط شهری پرجمعیت است که میراث فرهنگی و معماری آن را به نمایش می‌گذارد. از مقبره‌های باستانی تا قصرهای در حال فروپاشی، این جواهرات پنهان در انتظار کشف شدن توسط کاوشگران بی باک. به ما بپیوندید تا در زمینه واژگانی صحنه اربکس مزارشریف کاوش کنیم و اسرار این شهر مرموز را کشف کنیم.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️