مارمول، بلخ، افغانستان، منطقه ای غنی از تاریخ و میراث فرهنگی، همچنین دارای تجربه منحصر به فرد اکتشاف شهری است. فهرست جمع‌سپاری شده ما از مکان‌های urbex در مارمول، که با کمک کاشفان محلی تهیه شده است، شما را در سفری به ساختمان‌های متروکه، خرابه‌های باستانی و مکان‌های دور از مسیر می‌برد. از بقایای در حال فروپاشی شهر باستانی بلخ گرفته تا معماری مدرنیستی دوران شوروی، فهرست ما نگاهی اجمالی به مناظر متنوع و جذاب شهری این منطقه که اغلب نادیده گرفته می شود را ارائه می دهد.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️