جواهرات پنهان کیشندیه، بلخ، افغانستان را با فهرستی از نقاط urbex ما کاوش کنید. از ویرانه های متروک گرفته تا معماری فراموش شده، داستان های ناگفته این شهر تاریخی را کشف کنید. راهنمای حوزه واژگانی ما شما را به سفری در خیابان ها می برد و فاش می کند. رازهای گذشته و فرهنگ پر جنب و جوش حال حاضر.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️