کلدر، بلخ، افغانستان، منطقه ای غنی از تاریخ و فرهنگ، خانه انبوهی از جواهرات urbex پنهان در انتظار کشف است. از خرابه های باستانی متروکه تا هنر خیابانی امروزی، حوزه واژگانی صحنه اربکس کلدار متنوع است و شگفت انگیز است. بقایای تمدن های زمانی بزرگ را کاوش کنید، از نقاشی های دیواری رنگارنگی که دیوارهای شهر را زینت می دهند شگفت زده شوید، و اسرار موجود در ساختمان ها و کوچه های فراموش شده این منطقه دلربا را کشف کنید.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️