جواهرات پنهان دیحدادی، بلخ، افغانستان، با فهرست جمع‌سپاری شده ما از نقاط urbex را کاوش کنید. از ساختمان‌های متروک گرفته تا خیابان‌های فراموش‌شده، داستان‌های ناگفته این شهر تاریخی را کشف کنید. از نظر لغوی، صحنه اربکس دهدادی گنجینه‌ای از معماران و آثار معماری است که در انتظار هستند. کسانی که جرأت می کنند از مسیر شکسته خارج شوند، آشکار و قدردانی شوند.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️