جواهرات پنهان دولت آباد، بلخ، افغانستان، را با فهرست پرجمعیت نقاط urbex ما کاوش کنید. از ساختمان های متروک گرفته تا هنرهای خیابانی، مناظر شهری منحصر به فرد این شهر تاریخی را کشف کنید. به جامعه بپیوندید و یافته های خود را در این شهر در حال رشد مشارکت دهید. فهرست کنید و خود را در فرهنگ پر جنب و جوش دولت آباد غرق کنید.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️