چیمتال، بلخ، افغانستان، منطقه ای غنی از تاریخ و فرهنگ، همچنین دارای یک تجربه منحصر به فرد اکتشاف شهری است. از کارخانه های متروک دوران شوروی گرفته تا مساجد باستانی در حال فروپاشی، فهرست نامرتب مناطق شهری انبوه در چیمتال، بلخ، افغانستان نگاهی اجمالی دارد. به گذشته و حال پیچیده منطقه بپردازید. بقایای صنایعی که زمانی پر رونق بودند را کاوش کنید، جواهرات معماری پنهان را کشف کنید و خود را در زیبایی خام و بدون فیلتر این منطقه جذاب غوطه ور کنید.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️