جواهرات پنهان چاربولک، بلخ، افغانستان را با فهرست پرجمعیت نقاط urbex ما کاوش کنید. از ساختمان های متروک گرفته تا خیابان های فراموش شده، داستان های ناگفته این شهر تاریخی را کشف کنید. راهنمای حوزه واژگانی ما شما را به سفری در مناطق کوچکتر می برد. گوشه های شناخته شده چاربولاک، جایی که اسرار گذشته را کشف خواهید کرد و بهشت کاشف شهری را تجربه خواهید کرد.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️