جواهرات پنهان بلخ، افغانستان را با فهرست انبوهی از نقاط urbex ما کاوش کنید. از خرابه های باستانی تا هنر خیابانی مدرن، چشم انداز شهری بلخ گنجینه ای از تاریخ، فرهنگ و خلاقیت است. به ما بپیوندید تا در زمینه واژگانی تحقیق کنیم. از صحنه اربکس بلخ و کشف داستان های ناگفته در پشت نماهای در حال فرو ریختن و هنر خیابانی پر جنب و جوش آن.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️