تلاو برفک، بغلان، افغانستان، منطقه ای غنی از تاریخ و فرهنگ، خانه انبوهی از جواهرات مخفی urbex است که منتظر کشف هستند. از کارخانه های متروکه دوران شوروی گرفته تا قلعه های باستانی در حال فروپاشی، منظره مملو از بقایای گذشته است. هر کدام داستانی منحصر به فرد از دوران گذشته را بیان می‌کنند. فهرست نامشخص نقاط urbex جمع‌آوری‌شده را در TalaWabarfak، بغلان، افغانستان، کاوش کنید و رازهایی را که در حوزه واژگانی آن نهفته است، کشف کنید.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️