کهمرد، بغلان، افغانستان، منطقه ای غنی از تاریخ و فرهنگ، همچنین دارای یک تجربه منحصر به فرد اکتشاف شهری است. از کارخانه های متروک دوران شوروی گرفته تا خرابه های باستانی در حال فروپاشی، چشم انداز مملو از جواهرات پنهانی است که منتظر کشف هستند. فهرست جمعی ما از نقاط urbex، که با کمک کاشفان محلی طراحی شده‌اند، شما را از مسیر پرتحرک خارج کرده و به قلب بیابان شهری کهمرد می‌برد.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️