جواهرات پنهان قلعه نو، بادغیس، افغانستان را با فهرست پرجمعیت نقاط urbex ما کاوش کنید. از ساختمان های متروک گرفته تا خیابان های مخفی، داستان های ناگفته این شهر تاریخی را کشف کنید. راهنمای حوزه واژگانی ما شما را به سفر خواهد برد. از طریق بخش‌های کمتر شناخته شده شهر، جایی که اسرار منظر شهری قلعه نو را کشف خواهید کرد.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️