جواهرات پنهان قادس، بادغیس، افغانستان را با فهرست پرجمعیت نقاط urbex ما کاوش کنید. از ساختمان های متروک گرفته تا خیابان های پنهان، داستان های ناگفته این شهر تاریخی را کشف کنید. راهنمای حوزه واژگانی ما شما را به سفری در مناظر شهری می برد. رازهای گذشته و فرهنگ پر جنب و جوش حال حاضر را آشکار می کند.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️