مقر، بادغیس، افغانستان، منطقه ای غنی از تاریخ و فرهنگ، ترکیبی منحصر به فرد از معماری باستانی و شهرنشینی مدرن را ارائه می دهد. فهرست نامناسب مکان های urbex جمع آوری شده، جایی که گذشته با زمان حال ملاقات می کند، کاوش کنید و جواهرات پنهان این جذاب را کشف کنید. منطقه. از ویرانه های در حال فرو ریختن گرفته تا هنرهای خیابانی پر جنب و جوش، چشم انداز شهری مقور در انتظار کشف است.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️