جاوند، بادغیس، افغانستان، منطقه ای غنی از تاریخ و فرهنگ، ترکیبی منحصر به فرد از معماری باستانی و شهرنشینی مدرن را ارائه می دهد. فهرست نامعلومی از نقاط urbex جمع آوری شده را کاوش کنید، جایی که گذشته و حال تلاقی می کنند، و داستان های منطقه زنده می شوند. از خرابه های در حال فروپاشی گرفته تا هنرهای خیابانی پر جنب و جوش، جواهرات پنهان جاوند و بادغیس را کشف کنید و خود را در حوزه واژگانی منظر شهری افغانستان غرق کنید.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️