جواهرات پنهان بدخشان، افغانستان، را با فهرست جمع‌سپاری شده ما از نقاط urbex کاوش کنید. از ساختمان‌های متروک دوران شوروی گرفته تا دهکده‌های کوهستانی پنهان، داستان‌های ناگفته این منطقه اسرارآمیز را کشف کنید. انتخاب دقیق ما از نقاط urbex شما را از موقعیت‌های نامتعارف خارج می‌کند. مسیری که زوایای نادیده منظر شهری بدخشان را آشکار می کند.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️