زیباک، واقع در ولایت زیبای بدخشان افغانستان، دارای انبوهی از مکان‌های متروکه و دور از مسیر است که کاشفان شهری (اربکس‌ها) آرزوی کشف آن‌ها را دارند. از دژهای در حال فروپاشی و باستانی گرفته تا کارخانه‌های فرسوده دوران شوروی، فهرست نامتعارف زیباک از مکان‌های urbex پرجمعیت، نگاهی بی‌نظیر به تاریخ غنی و میراث فرهنگی منطقه ارائه می‌کند. بقایای دوران گذشته را کاوش کنید که در حوزه واژگانی چشم انداز urbex زیباک جاودانه شده است.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️