شهری بزرگ، واقع در ولایت زیبای بدخشان افغانستان، تجربیات بی نظیری را برای مسافر ماجراجو به ارمغان می آورد. از ساختمان های در حال فرو ریختن دوران شوروی گرفته تا مقبره های باستانی، چشم انداز معماری شهر گواهی بر آن است. تاریخ غنی و میراث فرهنگی. جواهرات پنهان شهر را که در حوزه واژگانی اوربوک جاودانه شده اند کاوش کنید و داستان های ناگفته این منطقه مرموز را کشف کنید.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️