جواهرات پنهان راغ، بدخشان، افغانستان را از دریچه نقاط شهری پرجمعیت کاوش کنید. از ساختمان های متروک گرفته تا خیابان های نادیده گرفته شده، داستان های ناگفته این منطقه مرموز را کشف کنید. فهرست دقیق ما شما را به سفری در مناظر شهری می برد." افشای اسرار موجود در آوار و ویرانه ها.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️