جواهرات پنهان کوران وامنجان، بدخشان، افغانستان را با فهرست پرجمعیت ما از نقاط urbex کاوش کنید. از ساختمان های متروک گرفته تا خیابان های فراموش شده، داستان های ناگفته این منطقه تاریخی را کشف کنید. از نظر لغوی، KuranWaMunjan مکانی پر رمز و راز و دسیسه است، جایی که گذشته در آن گذشته است. و حال به روش های غیرمنتظره ای با هم تلاقی می کنند.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️