خواهان، بدخشان، افغانستان، منطقه ای که به خاطر زیبایی های طبیعی خیره کننده و میراث فرهنگی غنی اش شناخته شده است، همچنین دارای انبوهی از نقاط شهری متروک، فراموش شده و دور از مسیر است که منتظر کاوش هستند. از کارخانه های در حال فروپاشی دوران شوروی. به ویرانه‌های جاده ابریشم باستانی، چشم‌انداز شهری خوهان گنجینه‌ای از جواهرات پنهان برای کسانی است که جرأت می‌کنند از مسیر شکسته خارج شوند. به ما بپیوندید تا در حوزه واژگانی urbex در خوهان به کاوش بپردازیم و اسرار این منطقه مرموز را کشف کنیم.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️