جرم، بدخشان، افغانستان، منطقه ای پوشیده از رمز و راز و زیبایی ناهموار، به کاوشگران شهری اشاره می کند تا جواهرات پنهان آن را کشف کنند. فهرست جمع آوری شده ما از نقاط urbex نامرغوب گنجینه ای از سازه های متروک را نشان می دهد که هر یک داستان های گذشته ای فراموش شده را زمزمه می کند." قلعه‌های در حال فروریختگی تا مساجد نادیده گرفته شده، این مکان‌های دیدنی نگاهی اجمالی به تاریخ غنی منطقه و انعطاف‌پذیری مردم آن دارند.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️