جواهرات پنهان درواز، بدخشان، افغانستان را با فهرست پرجمعیت نقاط urbex ما کاوش کنید. از ساختمان های متروک دوران شوروی گرفته تا مساجد پنهان و قلعه های باستانی، راهنمای حوزه واژگانی ما شما را به سفری در تاریخ و فرهنگ غنی منطقه می برد. داستان های ناگفته و مناظر نادیده این منطقه نفس گیر را کشف کنید که توسط افرادی که آن را بهتر می شناسند، تهیه شده است.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️