جواهرات پنهان بهارک، بدخشان، افغانستان را با فهرست جمع‌سپاری نقاط urbex ما کاوش کنید. از ساختمان‌های متروک گرفته تا خیابان‌های فراموش‌شده، داستان‌های ناگفته این شهر تاریخی را کشف کنید. از نظر لغوی، صحنه اربکس بهارک گنجینه‌ای از معماران و انتظارات معماری است. به طور یکسان توسط کاشفان و عکاسان شهری کشف و قدردانی شود.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️